top of page

עמוד זה תחת תפירה

קרקס הוצאה לאור

קרקס הוצאה לאור הוקמה בחודש אפריל 2013 על ידי מיקי בן כנען.

קרקס היא הוצאה לאור 'הפוכה' שמעמידה בראש פירמידת המזון את הסופר.

היא הוצאה של סופרים למען סופרים ומשרתת, בשלבי יצירתה הראשונים אך ורק סופרים שכבר פרסמו שני ספרים בהוצאה מוכרת.

הספר הראשון בהוצאת קרקס הוא אם החיטה ומשמש כפיילוט למייזם זה.

פרטים בהמשך.

bottom of page