top of page

ציורי 'פינקי הופסה'  מבט עילי על טבע בנפש של ציפור.  2012-2013.


סדרת ציורי שמן על בד שצוירו דרך זווית ראיה של דמות ספרותית המככבת בספר ה"קרקס הגדול של הרעיונות".  פינקי חווה את העולם מתוך עיניים של ציפור נכחדת. 

לגדלה יש ללחוץ על הציור להפעלת מצגת יש ללחוץ על החץ בתחתית- בימין התמונה .

ציורי שמן על בד ופסטל על נייר חום.

bottom of page