עבודות בתיאטרון תפאורות ותלבושות​

(מבחר אקראי​)

טרויה - הבימה
זוגיות - הבימה
זוגיות - הבימה
זוגיות - הבימה
זוגיות - הבימה
זוגיות - הבימה
1/1
פיקניק בחוסמסה - קאמרי
פיקניק בחוסמסה - קאמרי
כל החיים לפניו- הבימה
גפן בלאדי- קאמרי
דבר מצחיק קרה לי בדרך לפורום-קאמרי
דבר מצחיק קרה לי בדרך לפורום-קאמרי
נשים לא מציירות-באר שבע
נשים לא מציירות-באר שבע
מנדרגולה-הבימה
מנדרגולה - הבימה
מילכוד 22- הבימה
מילכוד 22 - הבימה
מעגל הגיר הקווקזי - הבימה
מעגל הגיר הקווקזי - הבימה
מעגל הגיר הקווקזי - הבימה
מעגל הגיר הקווקזי - הבימה
1/1
מעגל הגיר - הבימה
מעגל הגיר הקווקזי - הבימה
מעגל הגיר הקווקזי - הבימה
מלחמת אחים - הבימה
מלחמת אחים - הבימה
מלחמת אחים - הבימה
מלחמת אחים - הבימה
טרויה - הבימה
טרויה - הבימה
1/1
טרויה - הבימה
טרויה - הבימה
טרויה - הבימה
טרויה - הבימה
1/1
1/2